Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností SKI-MAX CZECH s.r.o., IČ 25388274, Rooseveltova 127/34, Olomouc – Nové Sady, PSČ 779 00 (Správce osobních údajů) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR.
Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů ke všem uvedeným účelům, je podmínkou poskytování slev zákazníkům správce dle věrnostního programu správce, tj. poskytnutí údajů je smluvním požadavkem správce. Udělení souhlasu můžete odmítnout a služby Správce Vám budou poskytnuty za běžných podmínek (bez poskytnutí slev z věrnostního programu).
Osobní údaje, s jejichž zpracováním uděluji souhlas:
- jméno a příjmení, email
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a:
- se Zásadami zpracování osobních údajů ve společnosti SKI-MAX CZ, s.r.o. – zde
- s Obchodními podmínkami – zde
Tento souhlas uděluji na 5 let a mohu ho kdykoliv odvolat (pro jednotlivé účely), a to písemně na kontaktní adrese Společnosti: SKI-MAX CZECH s.r.o., Týnecká 714/6, Olomouc – Holice, PSČ 779 00 popř. emailem ski-max@ski-max.cz nebo jandova@ski-max.cz Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.